בימי חנוכה – שינוי שעות פתיחה

בימים חמישי כ”ד כסלו (10/12)     

עד

חמישי ב’ טבת (17/12)

חנות המוסד תהיה פתוחה בין השעות 09:00-15:00

ביום שישי – פתוח כרגיל 09:00-12:00

חנוכה שמח!