סיני

סיני – רבעון למאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות
בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ

המייסד והעורך הראשון
הרב יהודה ליב הכהן מימון זצ”ל
תרצ”ז – תשכ”ב

תשכ”ג – תשנ”ט
העורך ד”ר יצחק רפאל ז”ל

משנת תשס”א
בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ

סיני בא ליצור בימה ספרותית קבועה, תורנית ומדעית, ליהדות הדתית…

סיני יקציע מקום למאמרים בכל מקצועות התורה הישראלית והמדע העברי; לחקר השפה העברית ולחקירת הספרות הישראלית, התלמודית והמדרשית, ההלכית והאגדית, הגאונית והרבנית…

סיני יקדיש מקום רחב לחקירה תורנית-מדעית של ארץ- ישראל: קדושתה, מצוות התלויות בה, כתיבת הארץ וקדמוניותיה, תולדותיה והתפתחותה למן הזמן היותר עתיק ועד הדור האחרון.

סיני יעודד ויעורר את הכוחות הצעירים…כדי לשתף אותם בעבודה ספרותית, תורנית ומדעית. ואת מיטב הכוחות הספרותיים שביהדות הנאמנה, את גדולי רבניה, חכמיה וסופריה גייסה המערכת לעמוד עמה בחזית ולשתף אותם בעבודה ובמלאכת-מחשבת זו.

(מתוך “דבר העורך” בחוברת א’ סיון תרצ”ז)

מיד עם כינונו של “מוסד הרב קוק” – בשנת תרצ”ז התחיל מייסד המוסד הרב י.ל הכהן מימון זצ”ל להוציא את הירחון “סיני”.

אחד ממרכזי הפעילות המחקרית ב”מוסד הרב קוק” – מאז שנת תרצ”ז ועד היום – הוא קובץ “סיני”, בו ראו העורכים המייסדים את “סיני” כמטרה לעודד תלמידי חכמים וחוקרים צעירים ולתת במה מכובדת לפרסומיהם המוצלחים, לצידם של תלמידי חכמים מובהקים וחוקרים ותיקים.

גם בימים של פעילויות ומטלות נוספות שהיו להם לעורכים ואף בימים סוערים וקשים עמלו- ועמלים ש”סיני” ימשיך להופיע.

בזכות השקידה וההתמדה מופיע “סיני” ורואה אור במשך 71 שנה ברציפות, ק”ע כרכים (2 כרכים לשנה). תופעה רצופה ומבורכת שאין לה אח וריע בכל הקבצים התורניים והמדעיים.

במשך השנים נתפרסמו ב”סיני” מפרי עטם של חכמים וחוקרים מהשורה הראשונה כל אחד בתחומו. מהצצה במפתח למאה כרכי סיני, בתוך כרך המאה (תשמ”ז), אתה מוצא את אלו שפיארו את כותל המזרח של היהדות. לרגל הופעת כרך המאה – יובל לסיני – התקיים טקס ביום ו’ בתשרי תשמ”ח, בבית הנשיא בירושלים, נשאו דברים: מר חיים הרצוג נשיא מדינת ישראל, הרב יוסף קאפח, פרופ’ אהרן מירסקי והעורך ד”ר יצחק רפאל.

“סיני” צועד במסלול שהיתוו לו המייסדים, ומתפרסמים בו מאמרים במגוון רחב של נושאים: גנוזות מכתביהם של ראשונים ואחרונים, חידושי תורה ומחקרים בתלמוד והלכה, חברה ומשפט, הגות ומחשבה, חסידות, פיוט, היסטוריה וביבליוגרפיה, ואגרות של גדולי ישראל שרואים אור לראשונה.

הדרך שסלל לעצמו ירחוננו “סיני” תשמר גם בעתיד ולא ייחסך כל מאמץ כדי לשפרה ולשכללה. שעריו פתוחים לכל חוקרי היהדות, בהיקפה הרחב והמלא, ובלבד שדבריהם וחידושיהם יהלמו את הרמה הנאותה ולא יסטו מהקוו המסורתי הנטוי.

אנו גאים על נאמנות הקוראים הותיקים ועל הרבים שמצטרפים אליהם. נעשה הכל בע”ה כדי לא לאכזבם.

ניתן לשלוח מאמרים לפי הכתובת: מערכת סיני ת.ד. 642 ירושלים
או במייל לחץ כאן