מבצע 50% לתשעת הימים

מבצע 50%

מיום ראשון כ”ז תמוז (19.7)

עד יום רביעי ח’ אב (29.7)

תורת חיים – קהלת איכה – 66 ₪

סדר הקינות לתשעה באב – 28 ₪

בחגוי הסלע – איכה – 30 ₪

הבית השני בתפארתו – 58 ₪

הקינות לאור המדרש – 43 ש”ח