חופשה שנתית – Vacation

לרגל חופשה,

המוסד וחנות ההוצאה לאור

סגורים מיום שישי  י”ב באב תשע”ז (04.8.17)

נשוב לעבודה אי”ה ביום ראשון כ”ח באב תשע”ז  (20.8.17)

ההזמנות יטופלו לאחר החופשה.

 

Closed for vacation

Mossad Harav Kook publishing house and book store

Will be closed starting Friday, 12 Av (August 4).

We will return to work אי”ה Sunday, 28 Av (August 20),

Orders will be processed after vacation.