חופשה שנתית – Vacation

 לרגל חופשה

המוסד וחנות ההוצאה לאור יהיו סגורים

בימים י’-כ”ד מנחם-אב (11-25.8) 

נשוב לעבודה אי”ה ביום שני כ”ה מנחם-אב (26.8)

הזמנות באתר יטופלו לאחר החופשה.

 

Closed for vacation

Mossad Harav Kook publishing house and book store

Will be closed 10 – 24 Av (August 11-25).

We will return to work אי”ה

Monday, 25 Av (August 26),

Orders will be processed after vacation.