הפרס התורני

הפרס התורני “משכן שילה” מבית “מוסד הרב קוק”

בחודש כסלו תש”ע הכריזה הנהלת “מוסד הרב קוק” על פרס שנתי ע”ש הגאון רבי שילה רפאל זצ”ל ליצירות תורניות שטרם ראו אור.

חיבורים יוגשו למוסד הרב קוק החל מר”ח כסלו בכל שנה ועד ולא יאוחר מר”ח ניסן. לא יתקבלו חיבורים לאחר ר”ח ניסן.

מבין החיבורים שיוגשו תבחר וועדת הפרס מספר יצירות הראויות לפרס. לקראת חג השבועות בכל שנה, תכריז הוועדה על החיבורים הזוכים. אירוע הפרס בכל שנה בג’ בכסלו.